مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 stinp.um.ac.ir هسته پژوهشي تفكر سيستمي در عمل 1399-12-24
2 dslab.um.ac.ir آزمايشگاه علم داده ها 1399-12-24
3 sari_jm3.um.ac.ir پژوهشکده هوا خورشید 1399-12-24
4 hc.um.ac.ir مرکز تندرستی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-12-17
5 mafakher_jm3.um.ac.ir مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد 1399-12-17
6 msu_jm3.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد 1399-12-17
7 statistics_jm3.um.ac.ir گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-12-17
8 fepint.um.ac.ir دفتر توسعه همكاري هاي علمي بين المللي دانشكده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-11-11
9 alumni_jm3.um.ac.ir دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد 1399-11-11
10 fumtitr.um.ac.ir بيستمين جشنوارۀ نشريات دانشجويي 1399-11-06
11 ogri.um.ac.ir پژوهشکده نفت و گاز 1399-09-01
12 flp_jm3.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1399-09-01
13 icaess2021.um.ac.ir کنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزش 1399-09-01
14 innov.um.ac.ir ليگ نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد 1399-08-10
15 gozinesh_jm3.um.ac.ir هسته گزینش دانشگاه فردوسی مشهد 1399-08-07
16 ihtw2020.um.ac.ir امام حسين و جوان عصر ديجيتال ​ 1399-07-28
17 startup.moshaver1.um.ac.ir استارت آپ 1399-07-28
18 vs_jm3.um.ac.ir معاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
19 vpr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
20 vpa_jm3.um.ac.ir معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28