مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
161 exwo.um.ac.ir همایش کاربردهای پژوهشی نرم افزارهای اکسل و ورد 1396-07-13
162 observatory.um.ac.ir پایگاه رصدخانه گوناگون 1396-06-29
163 brainresearch2017.um.ac.ir مدرسه پاییزه 1396-06-25
164 summerschool.um.ac.ir مدرسه تابستانی 1396-06-25
165 moshaver3.um.ac.ir مرکز مشاوره 1396-05-23
166 ep.cef.um.ac.ir حماسه های مصور 1396-05-16
167 centrallab2.um.ac.ir سایت آزمایشگاه مرکزی 1396-05-04
168 centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-05-04
169 hse.um.ac.ir برگزاری رویداد ملی سلامت، ایمنی و زیست پاک 1396-05-03
170 alsc.um.ac.ir واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 1396-04-20
171 khim.um.ac.ir باشگاه خانه صنعت ، معدن و تجارت 1396-04-20
172 prarchive.um.ac.ir تولیدات ویدئویی روابط عمومی 1396-03-28
173 esard2.um.ac.ir انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران 1396-03-07
174 fum-bike.um.ac.ir دوچرخه های اشتراکی 1396-02-16
175 clfc.um.ac.ir مرکز زبان فرانسه کالج دانشکاه 1396-02-04
176 refahsalamat.um.ac.ir مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان 1396-01-28
177 om.um.ac.ir مسابقه ملی دانشجویی در حوزه مدیریت عملیات 1396-01-14
178 persepolis.um.ac.ir پروژه تیم خودروی فرمول دانشجویی 1396-01-14
179 ilcrg.um.ac.ir گروه پژوهش های میان رشته ای زبان و فرهنگ کتیبه 1395-12-15
180 math.ssc.um.ac.ir انجمن علمی علوم ریاضی 1395-12-14