مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
21 mat.um.ac.ir گروه مهندسی متالورژی و مواد 2018-08-14
22 en.theology.um.ac.ir Faculty of Theology and Islamic Stadies 2018-08-08
23 wavelet.um.ac.ir مرکز پژوهشی موجکهاو کاربردهای آن 2018-08-05
24 mrdm.um.ac.ir ارتباط شهرداری با دانشگاه 2018-07-30
25 fumlug.um.ac.ir LUG (Linux User Group) 2018-07-29
26 wtlab1.um.ac.ir آزمایشگاه فناوری وب(موقتی) 2018-07-29
27 aeen.um.ac.ir آیین دانشجویی 2018-07-29
28 docs.vpb.um.ac.ir docs.vpb 2018-07-25
29 faru1.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی(موقتی) 2018-07-23
30 mashaal.um.ac.ir بخش آموزش زبان عربی کالج دانشگاه فردوسی مشهد 2018-07-21
31 biotechnologylab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی 2018-07-04
32 ntlab.um.ac.ir آزمایشگاه نانو تکنولوژی 2018-07-04
33 btlab.um.ac.ir آزمایشگاه بیوتکنولوژی 2018-07-04
34 frlab.um.ac.ir آزمایشگاه مرجع 2018-07-04
35 cslab.um.ac.ir آزمایشگاه علوم شناختی 2018-07-04
36 cat.um.ac.ir مرکز فناوریهای پیشرفته 2018-07-04
37 sshi.um.ac.ir موقتی 2018-07-02
38 clpa.um.ac.ir چهارمین نشست روسای دانشگاههای ایران و جهان غرب 2018-07-01
39 statistics.um.ac.ir گروه آموزشی آمار 2018-06-24
40 appliedmath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی کاربردی 2018-06-24