مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
341 fiqh.um.ac.ir گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه های آموزشی 1392-08-28
342 oip.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-08-28
343 bioclub.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-08-28
344 vetmed.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-07-28
345 ordoofum.um.ac.ir ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-07-28
346 ziyaratfum.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-07-28
347 faru.fa.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنراسلامی(نسخه فارسی) دانشکده ها 1392-07-28
348 mech.um.ac.ir گروه مکانیک گروه های آموزشی 1392-07-27
349 agriculture.um.ac.ir دانشکده کشاورزی دانشکده ها 1392-07-27
350 tmel.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری میکرو و نانو الکترونیک مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-07-27
351 eva.um.ac.ir مدیریت نظارت و ارزیابی و هیأت نظارت استانی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-06-03
352 appliedzoology.um.ac.ir گروه پژوهشی جونده شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-06-02
353 confnews.um.ac.ir بانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-05-23
354 websiteinfo.um.ac.ir web site info گوناگون 1392-05-21
355 igc.um.ac.ir آموزش شیمی - دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-05-06
356 razavi.um.ac.ir وب سایت همایش ملی سیره و معارف رضوی گوناگون 1392-04-30
357 asrl.um.ac.ir آزمایشگاه ریز پهپادها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
358 cef.um.ac.ir قطب علمی فردوسی و شاهنامه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
359 css.um.ac.ir مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
360 eiarg.um.ac.ir گروه پژوهشی آنالیز تصاویر چشم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28