مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
401 ped2.um.ac.ir بخش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 0000-00-00
402 thesis.um.ac.ir پایگاه پایان‌نامه‌های دانشجویی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
403 esa.um.ac.ir انجمن علمی انرژی 0000-00-00
404 manuscript.um.ac.ir پایگاه کتاب‌های خطی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
405 robotics3.um.ac.ir آزمایشگاه رباتیک 0000-00-00
406 fumblog.um.ac.ir سامانه وبلاگ پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
407 riog.um.ac.ir پژوهشکده نفت و گاز 0000-00-00
408 ads.um.ac.ir سامانه آگهی‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
409 game.um.ac.ir انجمن علمی گیم 0000-00-00
410 alumni.um.ac.ir پرتال دانش‌آموختگان پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
411 newstu.um.ac.ir سامانه اطلاع‌رسانی دانشجویان جدیدالورود پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
412 pad.um.ac.ir پایگاه اشتراک دانش پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
413 vpap.um.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت ها 0000-00-00
414 vcr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری معاونت ها 0000-00-00
415 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 0000-00-00
416 its2.um.ac.ir مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
417 c-library.um.ac.ir مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
418 farhangi.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فوق‌برنامه مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
419 press2.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
420 stp.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00