مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
81 safaru.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
82 itcs-center.um.ac.ir Innovation Center and Technological Services of Ferdowsi Un گوناگون 1394-08-27
83 food.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
84 management.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی مدیریت انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
85 ee.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی برق انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
86 fgsa.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
87 chem.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
88 edit.um.ac.ir خدمات حرفه ای حوزه معاونت پژوهشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-08-09
89 emei2016.um.ac.ir دومین جشنواره سالانه کارآفرینی، کسب و کار وصنایع مهندسی گوناگون 1394-07-29
90 arithland.um.ac.ir شهر ریاضی گوناگون 1394-07-29
91 sanad.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-07-13
92 cnukr.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-07-06
93 green.um.ac.ir پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-05-14
94 ict.um.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-05-14
95 olympiad13.um.ac.ir المپیاد ورزشی دانشجویان کشور گوناگون 1394-05-11
96 rayan.um.ac.ir هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-04-29
97 fumaac.um.ac.ir کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-04-29
98 energy.um.ac.ir کمیته بهره وری انرژی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-04-10
99 elc.um.ac.ir مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-04-03
100 phy.um.ac.ir گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 1394-03-12