مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
81 intr.um.ac.ir همكاريهاي علمي بين المللي گوناگون 1393-11-12
82 lis.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه 1393-11-12
83 lawfea.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجویی حقوق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-11-12
84 intr.um.ac.ir مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-11-12
85 lis.um.ac.ir گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروههای آموزشی 1393-11-12
86 itsairan.khr.um.ac.ir انجمن علمي گردشگري ايران شعبه خراسان رضوي گوناگون 1393-11-04
87 psychoclinic.um.ac.ir کلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گوناگون 1393-11-04
88 smc.um.ac.ir سمینارهای ملی دانشجویی ایران گوناگون 1393-10-08
89 sug.um.ac.ir نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-10-08
90 isa.um.ac.ir انجمن جامعه شناسي ايران گوناگون 1393-09-26
91 rtw.um.ac.ir هفته پژوهش گوناگون 1393-09-23
92 lightyear1394.um.ac.ir سال جهاني نور گوناگون 1393-09-15
93 visualarts.um.ac.ir كانون هنرهاي تجسمي دانشگاه فردوسي مشهد گوناگون 1393-09-15
94 theatre.um.ac.ir كانون تئاتر دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-09-15
95 che2.um.ac.ir گروه مهندسي شيمي گروههای آموزشی 1393-09-15
96 vcs2.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 1393-09-03
97 farsidept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فارسي گروههای آموزشی 1393-08-28
98 arabicdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات عربي گروههای آموزشی 1393-08-28
99 russiandept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات روسي گروههای آموزشی 1393-08-28
100 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافيا گروههای آموزشی 1393-08-28